De Bloedvlag

Eerste druk: 2010

Jurian Ecke woont tijdens de Gouden Eeuw in Amsterdam. Zijn ouders zijn rijk door de succesvolle handel van zijn vader in bijzondere tulpenbollen. Jurian kan niet met zijn vader opschieten, want ze verschillen erg van karakter. Zijn vader drinkt en is een vrijbuiten die het niet zo nauw neemt met de waarheid.
Op een kwade dag komt de schout met een vreselijk bericht: Jurians vader heeft zich schuldig gemaakt aan oplichting. Over zijn lot bestaat veel onduidelijkheid. De schout laat Jurians ouderlijk huis ontruimen en verkopen om de schulden te kunnen betalen. Jurian blijft berooid achter in het burgerweeshuis omdat zijn moeder niet voor hem kan zorgen.
De schout beschouwt hem als medeplichtig aan de oplichting. Vanaf dat moment beseft Jurian dat het alleen beter met hem kan gaan als hij voor zichzelf opkomt. Dat is niet zo gemakkelijk, want Gaper-Jan, een van zijn vaders oude vrienden, blijkt even onbetrouwbaar als zijn vader zelf.
Jurian wordt gedwongen aan te monsteren als chirurgijnsleerling.
Maar het fluitschip waarop hij dient heeft geen vreedzame bedoelingen. Zo wordt Jurian tegen wil en denk meegesleept in wilde avonturen, waarin zijn verdwenen vader al gauw weer de regie probeert over te nemen …